Kontakta oss

Använd nedanstående formulär för allmänna frågor, för att begära produktinformation eller för att begära säkerhetsdatablad.

Begär produktinformation
Affärsområde
Begär säkerhetsdatablad

Den här delen behöver endast fyllas i vid begäran om säkerhetsdatablad.

Säkerställ att fullständiga produktnamn fylls i
Till exempel, "FERROCOTE 61A-US", not "61A-US"

Säkerställ att ert faxnummer är ifyllt om säkerhetsdatablad ska skickas med Fax

Huvudkontor

Binol Biolubricants
SE-374 82 Karlshamn
SWEDEN
Phone: +46 454 828 00
Fax: +46 454 75 20 70
e-mail: binol@binol.com