Säkerhetsdatablad

Leverantörer av kemiska produkter är skyldiga att tillhandahålla hälso- och miljöinformation – Säkerhetsdatablad.

Detta gäller då dessa används för yrkesmässigt bruk och för sådana produkter som omfattas av det märkningssystem som tillämpas.

Binol Biolubricants har valt att lämna information om detta oavsett om de egna produkterna är märkningspliktiga eller ej.

Metallbearbetningsvätskor

Slipvätskor

Binol Cool 12

Swedish

Quakercool 2769 BFF

Swedish

Quakercool 2769 COB BF

Swedish
Skärvätskor

Binol Cool 102

Swedish

Quaker 370 KLG

Swedish

Quaker 370 KLF

Swedish

Quaker 5371 BIO

Swedish

Quaker 8662 LF

Swedish

Quaker BIO 3

Swedish

Quakercool 12

Swedish

Quakercool 42 BFF

Swedish

Quakercool 42i

Swedish

Quakercool 2772 LF

Swedish

Quakercool 3500 U

Swedish

Quakercool 3530

Swedish

Quakercool 3600 NF

Swedish

Quakercool 3618 HBFF

Swedish

Quakercool 3710

Swedish

Quakercool 3710 BFF

Swedish

Quakercool 3750

Swedish

Quakercool 3750 BFF

Swedish

Quakercool 3890

Swedish

Quakercool 7101 BF

Swedish

Quakercool 7101 LF

Swedish

Quakercool 7200 BAF

Swedish

Quakercool 7200 LF

Swedish

Quakercool 7251 BFF

Swedish

Quakercool 7330 BFF

Swedish

Quakercool 7350 BFF

Swedish

Quakercool 7450 BFF

Swedish

Quakerdraw 60 BFF

Swedish
Rostskyddsvätska

Binol Corr E10

Swedish

Quaker Ferrocote 131

Swedish

Quaker Ferrocote 2000-HD

Swedish

Quaker Ferrocote 5802 U2

Swedish

Quaker Ferrocote 6130

Swedish
Rakoljor

Binol Cut 5

Swedish

Binol Cut 8

Swedish

Binol Cut 10

Swedish

Binol Cut 10EP

Swedish

Binol Cut 15

Swedish

Binol Cut 20

Swedish

Binol Cut 20EP

Swedish

Binol Cut 30EP

Swedish

Binol Cut 115EP

Swedish

Binol Spray 12

Swedish

Binol Tap Paste

Swedish

Biosafe Cut 18

Swedish
Gejdoljor

Binol Slide 68

Swedish

Binol Slide 150

Swedish
Hydrauloljor

Binol Hyd 32

Swedish

Binol Hyd 46

Swedish

Binol Hyd 46E

Swedish
Stödkemikalier

Acticide B 20

Swedish

Acticide LV 508

Swedish

Acticide MR 870

SwedishFinnish

Additive 121-4

Swedish

Additive 543

Swedish

Additive 8108

Swedish

Additive AMC

Swedish

Additive CA 25

Swedish

Additive CU

Swedish

Additive S 26

Swedish

Additive XP

Swedish

Antifoam 330

Swedish

Binol Defoam 901

Swedish

Coolant Conditioner 100

Swedish

Grotan OK

Swedish

Quakerclean 8600 FF

Swedish
Rengöringsmedel

Solvoclean 75 CS

Swedish

Quakerclean 830 BFF

Swedish
Valsolja

Quakerol N 466-DPD

Swedish

Smörjmedel för skog & anläggning

Hydrauloljor

Binol Hyd 32

Swedish

Binol Hyd 46

Swedish

Binol Hyd 46E

Swedish

BioSafe HO 15 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 32 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 46 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 46 XE

SwedishFinnish

BioSafe HO 68 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 32 NE

SwedishFinnish
Kedjeoljor

Binol Saw 70

Swedish

BioSafe SCO 68

Finnish

Smörjmedel för sågverk

Smörj-, kyl-, och rengöringsoljor

Binol Band 5

Swedish

Binol Band 20

Swedish

Binol Band E40

Swedish

Binol BF 10

Swedish

BioSafe BONT

SwedishFinnish

BioSafe BOEM

SwedishFinnish
Hydrauloljor

Binol Hyd 32

Swedish

Binol Hyd 46

Swedish

Binol Hyd 46E

Swedish

BioSafe HO 15 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 32 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 46 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 68 SE

SwedishFinnish

BioSafe HO 32 NE

SwedishFinnish

BioSafe HO 46 XE

SwedishFinnish
Kedjeolja – transportörer

BioSafe CON 46/68 W

SwedishFinnish

Övriga produkter

Svetsolja

Binol BF 10

Swedish
Smörjfett

Binol Rail 510

Swedish
Halkbaneolja

Binol Skid 35

Swedish
Processolja

Binol Proc 32

Swedish
Formolja

BioSafe FO 12

SwedishFinnish

BioSafe RF 10 W

SwedishFinnish
Svårbrännbara hydrauloljor

Quintolubric 815

Swedish

Quintolubric 855

Swedish

Quintolubric 888-46

Swedish

Quintolubric 888-68

Swedish