Binol® MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA SMÖRJMEDEL

Välkommen till Nordens ledande leverantör av miljöanpassade smörjmedel för verkstads-, skog- & anläggningsindustrin.

Mässor

Skogs Elmia (F&C)
6-8 Juni 2019
Jönköping, Sweden

Besök Mässans Hemsida