Om Binol® Biolubricants

Binol Biolubricants marknadsför, utvecklar och producerar miljöanpassade smörjmedel. Verksamheten startade redan 1975 då de första produkterna för metallbearbetningsindustrin lanserades. Binol är nu en del av Quaker Houghton, ett världsledande företag på marknaden för processvätskor för en rad olika applikationer.
Binol

Binol marknadsför produkter under de egna varumärkena – Binol samt BioSafe och sedan 2004 varumärket – Quaker.

Företaget arbetar huvudsakligen med produkter inom områdena;
» Verkstadsindustrin
» Skog- & Anläggningsindustrin
» Sågverksindustrin
» Övrigt (processoljor, formoljor m.m.).

Företaget är certifierat enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015.

Affärsidé

Binols affärsidé är att på ett för miljön ansvarsfullt och hållbart sätt förse den Nordiska marknaden med miljöanpassade smörjmedel. Binol strävar efter att ha den bästa servicen och de bästa produkterna för de affärsområden vi fokuserar på.

Forskning & Utveckling

Binol utför oberoende forskning och utveckling i segmentet “miljö-
anpassade tekniska oljor”.

Det unika kunnandet är en viktig resurs för alla affärsprojekt och en stark faktor till affärssegmentets framgång.

25 procent av verksamhetens resurser finns på Forskning- och Utvecklingsavdelningen.

Produktion

Binols produktion baseras på ett brett sortiment av biologiskt förnybara råvaror som förädlats till högklassiga produkter.