De nya CLP-bestämmelserna

October 26th, 2015 by Quintolubric

Quaker, ett världsledande företag på marknaden för metallbearbetningsvätskor, vidtar nu åtgärder så att kraven enligt Europeiska förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP) uppfylls i god tid.

En kortfattad handledning

Comments are closed.