Sågverk

Inom sågverksindustrin finns ett stort behov av smörjmedel för olika applikationer. Binol har koncentrerat sin produktutveckling på produkter för smörjning- och rengöring av band, hyvlar och sågklingor inom sågverket. Produkterna är miljöanpassade alternativ till de traditionella mineralolje-baserade sådana. .

Produkter

Kedjeolja – transportörer
 • BioSafe CON 46/68 W

  Miljömässigt godtagbart smörjmedel baserat på förnyelsebara råmaterial. Produkten används som smörjmedel för kedjor och transportörer inom sågverks-, pappers- och pappersmassaindustrin. Den har goda smörj- och genomträngningsegenskaper både under torra och våta förhållanden och ger mindre friktion och slitage. Produkten är avsedd att användas som ett smörjmedel året om.
Hydrauloljor
 • Binol har många olika hydraulvätskor för de flesta applikationer, t.ex. brandhärdiga eller förnyelsebara vätskor, long-life och energibesparande vätskor. Hydraulvätskorna finns under rubriken SKOG & ANLÄGGNING.
Smörj-, kyl-, och rengöringsoljor
 • Binol Band 5

  En säker och miljömässigt godtagbar icke-emulgerande rengöringsolja som är avsedd för rengörings- och smörjtillämpningar för bandsågar, cirkelsågar och gjututrustning i sågverk. Produkten är ett miljömässigt godtagbart alternativ till dieselolja.
 • Binol Band 20

  En säker och miljömässigt godtagbar icke-emulgerande rengöringsolja som är avsedd för rengörings- och smörjtillämpningar för bandsågar, cirkelsågar och gjututrustning i sågverk. Produkten har testats mot olika elastomerer och färger som används av ledande tillverkare. Den är ett miljömässigt godtagbart alternativ till dieselolja.
 • Binol Band E40

  Rengöringsolja som är blandbar med vatten och avsedd för rengöring, smörjning och kylning av sågband och sågblad i sågverk.
 • Binol BF 10

  Säker och miljömässigt godtagbar icke-emulgerande rengöringsolja som är avsedd för flera tillämpningar:
  >> För rengörings- och smörjtillämpningar för bandsågar, cirkelsågar och gjututrustning i sågverk. Produkten har testats mot olika elastomerer och färger som används av ledande tillverkare. Produkten är ett miljömässigt alternativ till dieselolja.
  >> För användning i svetsrobotar. Oljan förhindrar att svetsgnistor fastnar i munstycken, fixturer och arbetsstycken.
 • BioSafe BONT

  Miljömässigt godtagbar olja som används i sågverk för kylning, rengöring och smörjning av sågar. Produkten är ett miljömässigt alternativ till dieselolja.
 • BioSafe BOEM

  Produkt som är blandbar med vatten, baserad på vegetabiliska estrar och avsedd för användning i sågverk. Produkten har tagits fram för att bilda en stabil emulsion med vatten som är avsedd för kylning och smörjning av sågar. Emulsionen kommer att kyla, smörja och förhindra att rester klibbar fast vid blad, sågband och hjul. Produkten skyddar också verktyg och maskiner från korrosion och innehåller skydd mot tillväxt av bakterier, svampar och mögel.