Skog & Anläggning

Produkterna är baserade på biologiskt nedbrytbara- och förnybara basoljor. De är dessutom formulerade med unik additivteknologi, för högsta tekniska prestanda.

Produkter

Kedjeoljor
 • Binol Saw 700

  En miljömässigt godtagbar kedjesågsolja. Produkten är avsedd att användas som ett året runt-smörjmedel för kedjesågar samt för skördemaskiner. Produkten ger mycket god pumpförmåga vid låga temperaturer. Tack vare vidhäftningsförmågan och smörjprestandan kan oljeförbrukningen minskas utan risk för ökat slitage.
Hydrauloljor
 • BioSafe Arctic

  Utvecklad för krävande användning vid låga omgivningstemperaturer i såväl mobil- som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden i kallt klimat.
 • Biosafe Energy

  En ny generation av miljömässigt godtagbara hydraulvätskor som är baserade på mättade syntetiska estrar. Deras unika sammansättning ger en avsevärd ökning av hydrauleffektiviteten och sparar energi. De ger också ett utmärkt skydd mot bildningen av "varnish" och oxidationsprodukter. BioSafe Energy kan användas inom ett brett temperaturintervall i både mobila och stationära hydraulsystem.
 • Binol Hyd 32

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden.
 • Binol Hyd 46

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden.
 • Binol Hyd 46E

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 15 SE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 32 SE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 46 SE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 68 SE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 32 NE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska. Rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem i normala till svåra förhållanden.
 • BioSafe HO 32 XE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på mättade syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Produkten är en hydraulvätska med lång hållbarhet som rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • BioSafe HO 46 XE

  Miljömässigt godtagbar hydraulvätska baserad på mättade syntetiska estrar från förnyelsebara råvaror. Produkten är en hydraulvätska med lång hållbarhet som rekommenderas för användning i såväl mobila som stationära hydraulsystem. Produkten har ett högt viskositetsindex och kan användas i ett brett temperaturintervall. Andra egenskaper är hög skjuvningsstabilitet och bra smörjförmåga.
 • Quintolubric 815

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFA-E, utvecklad för att användas i vattenbaserade hydraulsystem. Produkten uppfyller ställda krav på brandhärdiga hydraulvätskor av typen HFA-E (olja-i-vatten-emulsioner). Till skillnad från traditionella vätskor av typ HFA-E, innehåller denna produkt en liten mängd mineralolja och bildar en mikro-emulsion när den blandas med vatten.
 • Quintolubric 855

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande hydraulvätskor baserade på mineralolja, vegetabilisk olja eller polyolestrar. Produkten kan användas i eller nära platser där brandrisker förekommer och i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 865-46

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 888-46

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 888-68

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.