Specialprodukter

Binol tillverkar och marknadsför miljöanpassade produkter för ett antal specifika användningsområden. Det kan vara för svetshjälp, smörjning av järnvägsräls, friktionsnedsättande oljor för halkbanor, processoljor, form-släppmedel för betongindustrin mm.

Produkter

Svårbrännbara hydrauloljor
 • Quintolubric 815

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFA-E, utvecklad för att användas i vattenbaserade hydraulsystem. Produkten uppfyller ställda krav på brandhärdiga hydraulvätskor av typen HFA-E (olja-i-vatten-emulsioner). Till skillnad från traditionella vätskor av typ HFA-E, innehåller denna produkt en liten mängd mineralolja och bildar en mikro-emulsion när den blandas med vatten.
 • Quintolubric 855

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande hydraulvätskor baserade på mineralolja, vegetabilisk olja eller polyolestrar. Produkten kan användas i eller nära platser där brandrisker förekommer och i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 865-46

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 888-46

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
 • Quintolubric 888-68

  Brandhärdig hydraulvätska av typ HFD-U, utvecklad för att ersätta slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvätskor att användas i applikationer där brandrisker förekommer. Produkten kan även användas i miljökänsliga applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i hydraulsystemet.
Svetsolja
 • Binol BF 10

  Säker och miljömässigt godtagbar icke-emulgerande rengöringsolja som är avsedd för flera tillämpningar:
  >> För rengörings- och smörjtillämpningar för bandsågar, cirkelsågar och gjututrustning i sågverk. Produkten har testats mot olika elastomerer och färger som används av ledande tillverkare. Produkten är ett miljömässigt alternativ till dieselolja.
  >> För användning i svetsrobotar. Oljan förhindrar att svetsgnistor fastnar i munstycken, fixturer och arbetsstycken.
Rälsfett
 • Binol Rail 510

  Miljömässigt godtagbart smörjfett som är särskilt utformat och testat för Clicomatic rälssmörjsystem som används av Swedish Rail. Binol Rail 510 finns med på SP-listan.
Processolja
 • Binol Proc 32

  Miljömässigt godtagbar processolja baserad på vegetabiliska oljor. Produkten är rekommenderad för användning som råmaterial eller komponent vid tillverkning av gummimaterial, gödningsmedel, asfalt och andra produkter. Den kan även användas som formolja i särskilda metallbearbetningsprocesser.
 • Binol Proc 40

  Miljömässigt godtagbar processolja baserad på vegetabiliska oljor. Produkten är rekommenderad för användning som råmaterial eller komponent vid tillverkning av gummimaterial, gödningsmedel, asfalt och andra produkter. Den kan även användas som formolja i särskilda metallbearbetningsprocesser.
Formolja
 • BioSafe FO 12

  Miljömässigt godtagbar formolja som är baserad på syntetiska och vegetabiliska estrar. Produkten bildar en stark film som gör att betongen släpper snabbt från formen. Filmen skyddar också formen från korrosion. Den kan användas tillsammans med många formmaterial, t.ex. stål, aluminium, trä och Masonit.
 • BioSafe RF 10W

  Miljömässigt godtagbar formolja som är baserad på syntetiska och vegetabiliska estrar. Produkten bildar en stark film som gör att betongen släpper snabbt från formen. Filmen skyddar också formen från korrosion. Den kan användas tillsammans med många formmaterial, t.ex. stål, aluminium, trä och Masonit. Produkten är lämplig att använda vid låga temperaturer.