Verkstad

Binol har ett brett sortiment av produkter för metallbearbetning och närliggande användningsområden. Dessa är utvecklade för att ge optimala tekniska prestanda och god totalekonomi. De är naturligtvis också alltid utvecklade med avsikt att vara skonsamma mot människa och miljö.

Information beträffande respektive produkt återfinns nedan.

Produkter

Rakoljor
 • Binol Cut 5

  Lågviskös, högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, framför allt lämpad för hening och slipning där god vätning krävs. Vätningsförmågan ger även goda tvättande egenskaper som bidrar till renare slipskivor. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Bearbetning av typ, superfinering, hening, läppning och slipning. Järnhaltiga och icke järnhaltiga material.
 • Binol Cut 8

  Lågviskös, högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, framför allt lämpad för hening och slipning där god vätning krävs. Vätningsförmågan ger även goda tvättande egenskaper som bidrar till renare slipskivor. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Allmän metallbearbetning och slipning. Järnhaltiga- och icke järnhaltiga material.
 • Binol Cut 10

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Allmän metallbearbetning och slipning. Järnhaltiga- och icke järnhaltiga material.
 • Binol Cut 10 EP

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv i kombination med EP-additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Krävande metallbearbetning.
 • Binol Cut 15

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Allmän metallbearbetning och slipning. Järnhaltiga- och icke järnhaltiga material.
 • Binol Cut 20

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Krävande metallbearbetning.
 • Binol Cut 20 EP

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv i kombination med EP-additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Krävande metallbearbetning.
 • Binol Cut 30 EP

  Högpresterande skärolja baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror, utvecklad för metallbearbetning. Högpolära additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Krävande metallbearbetning, såsom kuggfräsning, kugg-skavning, revolversvarvning, långhålsborrning och dragbrotschning. Kan även användas vid plastisk bearbetning och rullgängning.
 • Binol Cut 115 EP

  Högpresterande skärolja med hög viskositet, baserad på avancerad esterteknologi från förnyelsebara råvaror. Högpolära additiv ger optimala vätande och smörjande egenskaper vilket leder till en hög ytfinhet och förlängd verktygslivslängd. Produkten skall användas outspädd. Huvudtillämpning: Krävande metallbearbetning vid låga skärhastigheter, som gängning och dragbrotschning eller där stort behov av bärighet krävs, samt för plastisk bearbetning eller omformning.
 • Binol Spray 12

  Skärolja avsedd att användas i s.k. minimalsmörjningsapplikatorer. Lämplig för en mängd olika metaller och skärande bearbetningsoperationer. Produkten är bruksfärdig och skall ej blandas med vatten. Huvudtillämpning: Metallbearbetning. Aluminium och gulmetaller.
 • Binol Tap Paste

  Miljövänligt halvfast gängfett som är baserat på förnyelsebara vegetabiliska oljor. Produkten har mycket goda smörjande egenskaper och är avsedd för metallbearbetning vid låga skärhastigheter, t ex gängning och borrning.
Skärvätskor
 • Quakercool 42 BFF

  Mineraloljefri vätska för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Den kombinerar en syntetisk produkts rengörande egenskaper med de unika egenskaperna som en oljeinnehållande emulgerande produkt ger. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quaker 370 KLF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för krävande bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.
 • Quakercool 3530

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en medelhög halt av mineralolja. Lämplig för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Den kombinerar en syntetisk produkts rengörande egenskaper med de unika egenskaper som en oljeinnehållande emulgerande produkt ger. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 3600 NF

  Vattenblandbar produkt speciellt utvecklad för bearbetning av mässing och andra kopparlegeringar. Innehåller syntetiska polära smörjmedel och högpresterande korrosionsskyddsmedel. Rekommenderas för krävande bearbetning i koppar.
 • Quakercool 3618 HBFF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial.Rekommenderas för all typ av bearbetning i stål, gjutjärn och aluminiumlegeringar.
 • Quakercool 3710 BFF

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en hög mineraloljehalt, lämplig för traditionell bearbetning och slipning av gjutjärn och stål. Produkten har exceptionell rengöringsförmåga och goda smörjande egenskaper. Detta beroende på ett nogrant utvalt råvarupaket. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 3750

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en hög mineraloljehalt, lämplig för traditionell bearbetning och slipning av gjutjärn och stål. Produkten har exceptionell rengöringsförmåga och goda smörjande egenskaper. Detta beroende på ett noggrant utvalt råvarupaket. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 3750 BFF

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en hög mineraloljehalt, lämplig för traditionell bearbetning och slipning av gjutjärn och stål. Produkten har exceptionell rengöringsförmåga och goda smörjande egenskaper. Detta beroende på ett nogrant utvalt råvarupaket. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 3890

  Quakercool 3890 rekommenderas speciellt för skärande bearbetning i kopparlegeringar, t ex mässing och brons. Innehåller speciella inhibitorer som förhindrar påverkan, t ex ärgning, på dessa legeringar. Kan dessutom med fördel användas för andra metaller, inkl aluminium
 • Quaker 5371 BIO

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för alla operationer där hög ytfinish är ett viktigt krav. Den är speciellt utvecklad för krävande bearbetningar av aluminium. Rekommenderas för krävande bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.
 • Quakercool 7101 ALF

  Vattenblandbar produkt som utvecklats speciellt för bearbetning av flygtekniska material såsom aluminium. Den är även lämplig för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för all typ av bearbetning i stål, gjutjärn och aluminiumlegeringar.
 • Quakercool 7101 BF

  Quakercool 7101 BF är en borfri skärvätska utvecklad för allmän och krävande bearbetning, där kraven på ytfinhet är högt ställda. Quakercool 7101 BF rekommenderas speciellt för bearbetning i aluminium och stål. Lämpliga operationer är svarvning, höghastighetsfräsning, brotschning/driftning, hening, gängning, Mapal, turbinslipning och långhålsborrning.
 • Quakercool 7101 LF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för alla operationer där hög ytfinish är ett viktigt krav. Den är speciellt utvecklad för krävande bearbetningar av aluminium. Rekommenderas för all typ av bearbetning i stål, gjutjärn och aluminiumlegeringar.
 • Quakercool 7200 BAF

  Vattenblandbar produkt som utvecklats speciellt för bearbetning av flygtekniska material såsom aluminium. Den är även lämplig för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för all typ av bearbetning i stål, gjutjärn och aluminiumlegeringar.
 • Quakercool 7200 LF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för krävande bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.
 • Quakercool 7251 BFF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för krävande bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.
 • Quakercool 7330 BFF

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en medelhög halt av mineralolja. Lämplig för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Den kombinerar en syntetisk produkts rengörande egenskaper med de unika egenskaper som en oljeinnehållande emulgerande produkt ger. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 7350 BFF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för lätt till medelsvår bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.
 • Quakercool 7360 BFF

  Högpresterande mikroemulsion avsedd för operationer där hög ytfinish och smörjning behövs. Idealisk för allmän bearbetning av de flesta konstruktionsmaterial. Rekommenderas för all typ av bearbetning i stål, gjutjärn och aluminiumlegeringar.
 • Quaker 8662 LF

  Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en hög mineraloljehalt, lämplig för traditionell bearbetning och slipning av gjutjärn och stål. Produkten har exceptionell rengöringsförmåga och goda smörjande egenskaper. Detta beroende på ett nogrant utvalt råvarupaket. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
Dragoljor
 • Quakercool 3500 U

  Vattenblandbar produkt som rekommenderas vid medelsvår rörtillverkning. Vätskan ökar vidhäftningen mellan materialet och valsama samtidigt som den säkerställer maximal smörjning.
 • Quakerdraw 73 FF

  Vattenlöslig och klorfri olja som är speciellt utvecklad för medelsvåra dragoperationer. Produkten kan användas som alternativ till klorerade emulsioner. Den är biostabil och lätt att underhålla. Vätskeåterstoden ger bra korrosionsskydd och är lätt att rengöra.
 • Quakerdraw 60 BFF

  Vattenlöslig och klorfri olja som är speciellt utvecklad för medelsvåra till krävande dragoperationer. Produkten kan användas som alternativ till klorerade emulsioner. Den är biostabil och lätt att underhålla. Vätskeåterstoden ger bra korrosionsskydd och är lätt att rengöra.
Slipvätskor
 • Quakercool 12

  Quakercool 12 är en vattenblandbar transparent slipvätska avsedd som smörj-, kyl- och rostskyddsmedel. Lämpar sig även för lättare skärande bearbetning där framförallt kylning och spåntransport önskas.
 • Quakercool 2769 BFF

  Högpresterande, vattenspädbar vätska innehållande polymer. Den rekommenderas speciellt för slipning och kan användas i speciella fall för krävande bearbetning av gjutjärn och stål. Rekommenderas för allmän slipning i gjutjärn och stållegeringar.
 • Quakercool 2769 COB BF

  Quakercool 2769 COB BF är en vattenblandbar syntetisk kylvätska. Produkten är fri från borföreningar och biocider. Quakercool 2769 COB BF rekommenderas för slipning och hening i de flesta järnlegeringar och speciellt för slipoperationer i hårdmetall, där utlösning av kobolt kan vara ett problem.
 • Quakercool 2772 LF

  Högpresterande, vattenspädbar vätska innehållande polymer. Den rekommenderas speciellt för slipning och kan användas i speciella fall för krävande bearbetning av gjutjärn, stål samt enklare operationer i aluminiumlegeringar. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
 • Quakercool 2900 MBFF

  Vattenblandbar, mineraloljefri, syntetisk vätska avsedd för allmän slipning. Rekommenderas för allmän slipning i gjutjärn och stållegeringar.
 • Quakercool 2910 BFF

  Högpresterande, vattenspädbar vätska innehållande polymer. Den rekommenderas speciellt för slipning och kan användas i speciella fall för krävande bearbetning av gjutjärn, stål samt enklare operationer i aluminiumlegeringar. Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.
Tvättvätskor
 • Quakerclean 830 BFF

  Borfri, alkalisk tvättvätska för industriell avfettning av metallbearbetade komponenter. Speciellt utvecklad för rengöring av järnlegeringar, men även lämplig för icke järnhaltiga material.
 • Quakerclean 8820

  Högpresterande tvättvätska för allmän industriell rengöring av smutsade ytor. Den kan appliceras manuellt, med pensel eller genom sprayning.
 • Solvoclean 75 CS

  Högpresterande alkalisk tvättvätska som innehåller anjoniska- och nonjoniska ytaktiva ämnen. Denna produkt är speciellt utvecklad för att snabbt penetrera och avlägsna smutsade ytor och är ett alternativ till ozonnedbrytande lösningsmedel.
Rostskyddsmedel
 • Quaker Ferrocote 131

  Denna produkt är ett vattenblandbart korrosionsskyddsmedel avsett att i huvudsak ge skydd för stål. Produkten lämnar en tunn, effektiv och torr film på de ytor som behandlas. Kan användas som ett rengöringsmedel med korrosionsskyddande effekt.
 • Quaker Ferrocote 2000 HD

  Denna produkt är en mineraloljebaserad vätska för rengöring och avvattning av komponenter som täckts med vatten eller vattenbaserade frätande kemikalier. De polära beståndsdelarna i denna produkt ger snabbare avvattning än vad klassiska lösningsmedelsbaserade produkter gör. Den ger inget aktivt korrosionsskydd.
 • Quaker Ferrocote 5802 U2

  Denna produkt är ett tixotropt rostskyddsmedel som ger ett långvarigt skydd för järn- och ickejärnlegeringar vid lagring inom- och utomhus. Genom lätt omrörning eller uppvärmning övergår produkten från tixotrop till flytande. Efter applicering lämnas en något fet, tixotrop film som lätt kan tvättas bort med vanliga industriella rengöringsmetoder. Den tixotropa filmens egenskaper gör att behandlade detaljer snabbt kan flyttas eller hanteras utan att droppa av. Produkten är speciellt utvecklad för slutbehandling av kul- och rullager. Är dessutom kompatibel med det lagerfett som normalt används.
 • Quaker Ferrocote 6130

  Tvätt- och rostskyddande olja för stål- och aluminiumplåt. Har bra korrosionsskyddande egenskaper vid transport och vid meddellång lagring inomhus. Produkten är tunnflytande, har god vätande förmåga, en aktiv skyddsfilm och utmärkta egenskaper vid djupdragning.
Gejdoljor
 • Binol Slide 68

  Miljövänlig gejdolja avsedd för smörjning av gejdrar och slider i verktygsmaskiner, där Binols miljöanpassade skäroljor används. Produkten innehåller komponenter som förhindrar ojämna eller ”hoppande” rörelser, s.k. stick slip.
 • Binol Slide 150

  Miljövänlig gejdolja avsedd för smörjning av gejdrar och slider i verktygsmaskiner, där Binols miljöanpassade skäroljor används. Produkten innehåller komponenter som förhindrar ojämna eller ”hoppande” rörelser, s.k. stick slip.
Hydrauloljor
 • Binol har många olika hydraulvätskor för de flesta applikationer, t.ex. brandhärdiga eller förnyelsebara vätskor, long-life och energibesparande vätskor. Hydraulvätskorna finns under rubriken SKOG & ANLÄGGNING.
Stödkemikalier
 • Quakerclean 8700

  Denna produkt är en systemrengörare för vattenblandbara skär- och slipvätskesystem. Kan användas för centralsystem, singelmaskiner eller förblandningstankar. Produkten innehåller speciella tensider, vätmedel och detergenter. Bor- och formaldehydfri, god biostabilitet.
 • Quakerclean 8600 FF

  Denna produkt är en systemrengörare för vattenblandbara skär- och slipvätskesystem. Kan användas för centralsystem, singelmaskiner eller förblandningstankar. Produkten innehåller speciella tensider, vätmedel och detergenter. Utgår, kommer att ersättas av Quakerclean 8700.
 • Acticide B 20

  Biocid med flera funktioner och som används för behandling av mikrobiellt angripna skärvätskesystem. Speciellt rekommenderad för system där det använda skärvätskekoncentratet är fritt från bor.
 • Acticide MR 870

  Biocid med flera funktioner och som används för behandling av mikrobiellt angripna skärvätskesystem. Speciellt rekommenderad för system där det använda skärvätskekoncentratet är fritt från bor.
 • Binol Defoam 901

  Skumdämpare för snabb skumbekämpning i vattenblandbara system.
 • Antifoam 340

  Silikonfri skumdämpare. Ger goda möjligheter till snabb skumbekämpning i vattenblandbara system. Sammansättningen innebär att den kan användas där fria silikoner stör efterföljande ytbehandling.
 • Coolant Conditioner 100

  Stödkemikalie för att öka pH-värdet och förbättra buffertkapaciteten hos metallbearbetningsvätskor.
 • Coolant Conditioner 230

  Stödkemikalie för att öka pH-värdet och förbättra buffertkapaciteten hos metallbearbetningsvätskor.
 • Additive CA-25

  Vattenlöslig tillsats som höjer kalciumhalten och hårdgör lösningar eller emulsioner. Detta innebär att skumbenägenheten hos dessa minskar.
 • Additive 121-4

  Tillsats som ökar vätningsförmågan hos emulgerbara metallbearbetningsvätskor. Skall användas när emulsionen förorenas av läckoljor eller smuts som byggs upp på maskinerna. Vid slipoperationer kan den hjälpa till att hålla slipskivor fria från smuts och spånor och därigenom förlänga dess livslängd.
 • Additive CU

  Tillsats för emulgerbara metallbearbetningsvätskor med uppgift att förhindra missfärgningar på koppar och dess legeringar.
 • Additive 543

  Klorfritt högpresterande tillsatskoncentrat för att öka smörjförmågan i vattenblandbara metallbearbetningsvätskor. Speciellt lämpad vid bearbetning av gjutjärn, stål- och aluminiumlegeringar.
 • Additive XP

  Högpresterande tillsatskoncentrat som kan användas för att förbättra EP- och AW-egenskaperna i raka oljor (färska, begagnade eller förorenade).
Tillbehör
 • pH-stickor

  pH-Fix – indikatorstickor – rekommenderas för pH-mätning av alkaliska vätskor.
 • Bandskimmer MF 39

  MF 39 – bandskimmer – avlägsnar, med hög kapacitet, på ett effektivt och driftekonomiskt sätt läckoljor från slip- och skärvätsketankar. Skimmern är självrenande, underhållsfri och lätt att montera.
 • Bandskimmer FT 300

  FT 300 – bandskimmer - avlägsnar på ett effektivt och driftekonomiskt sätt läckoljor från slip- och skärvätsketankar. Skimmern är självrenande, underhållsfri och lätt att montera.
 • Refraktometer

  Atago Master-M är ett enkelt, snabbt och pålitligt optiskt instrument för koncentrationbestämning av slip- och skärvätskor.