Produkter

Binol Biolubricants tillverkar och marknadsför smörjmedel för ett flertal olika verksamhetsområden och branscher, exempelvis:

  • Skär- och slipvätskor, skäroljor, rostskyddsmedel, tvättvätskor m fl för metallbearbetningsindustrin
  • Hydrauloljor och kedjeoljor för skog- och anläggningsindustrin
  • Smörj-, kyl- och rengöringsprodukter för sågverksindustrin
  • Formoljor, vissa smörjfetter och andra specialprodukter